Công ty D.O.T chuyên các mặt hàng phụ kiện liên kết, bulong gia công.

BULÔNG LIÊN KẾT, BULÔNG NEO MÓNG, COUPLER, ĐAI ỐC (TÁN), GUZONG…

Kính thước CỰC LỚN size: M30, M42, M45, M52, M56 ~ M130…