ĐAI TREO ỐNG QUẢ BÍ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Tên sản phẩmKích thước size DNĐường kính ngoài ống
Cùm trái bí 21DN1521 + 0.2
Cùm trái bí 27DN20 27 + 0.2
Cùm trái bí 34DN25 34 + 0.2
Cùm trái bí 42DN32 42 + 0.2
Cùm trái bí 49DN40 49 + 0.2
Cùm trái bí 60DN5060 + 0.2
Cùm trái bí 76DN65 76 + 0.4
Cùm trái bí 90DN80 90 + 0.4
Cùm trái bí 114DN100 114 + 0.4
Cùm trái bí 140DN125 140 + 0.6
Cùm trái bí 168DN150 168 + 0.6
Cùm trái bí 220DN200 220 + 0.6
Danh mục: