CÙM TREO ỐNG

Giá liên hệ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Đường kính: M21 ~ M110
Chiều dài: 60 ~ 300
Bước ren: 1 ~ 5.0 mm
Tiêu chuẩn: TCVN
Cấp bền: 4.8 ~ 8.8
Bề mặt: Xi trắng, Inox
Giới hạn chảy: _
Giới hạn bền: _
Độ kéo giản:
Xuất xứ: TCVN