CÙM TREO ỐNG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Đường kính:M21 ~ M110
Chiều dài:60 ~ 300
Bước ren:1 ~ 5.0 mm
Tiêu chuẩn:TCVN
Cấp bền:N/A
Bề mặt:Xi trắng, Inox
Giới hạn chảy:_
Giới hạn bền:_
Độ kéo giản:
Xuất xứ:TCVN