ĐINH HÀN

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Đường kính:M6, M8, M10, M12, M14
Chiều dài:60 ~ 3000
Bước ren:1 ~ 2 mm
Tiêu chuẩn:DIN 975
Cấp bền:
Bề mặt:Xi trắng
Giới hạn chảy:
Giới hạn bền:
Độ kéo giãn:
Xuất xứ:TCVN