TẮC KÊ NỞ

Giá liên hệ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Đường kính: M6 ~ M48
Chiều dài: 60 ~ 300
Bước ren: 1 ~ 5.0 mm
Tiêu chuẩn:
Cấp bền:
Bề mặt: Xi 7 màu, Inox
Giới hạn chảy:
Giới hạn bền:
Độ kéo giản: