TẮC KÊ NỞ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Đường kính:M6 ~ M48
Chiều dài:60 ~ 300
Bước ren:1 ~ 5.0 mm
Tiêu chuẩn:
Cấp bền:
Bề mặt:Xi 7 màu, Inox
Giới hạn chảy:
Giới hạn bền:
Độ kéo giản: