BULONG NEO I

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Đường kính:M12 ~ M56
Chiều dài:1000 ~ 6000
Bước ren:1 ~ 5.0 mm
Tiêu chuẩn:TCVN
Cấp bền:4.6 ~ 8.8
Bề mặt:Đen, Xi trắng, Mạ kẽm nhúng nóng, Inox
Giới hạn chảy:
Giới hạn bền:
Độ kéo giãn:
Xuất xứ:TCVN