BU LÔNG NEO L ĐEN

Giá liên hệ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Đường kính: M12 ~ M56
Chiều dài: 1000 ~ 6000
Bước ren: 1 ~ 5.0 mm
Tiêu chuẩn: TCVN
Cấp bền: 4.8 ~ 8.8
Bề mặt: Đen
Giới hạn chảy:
Giới hạn bền: 400 ~ 800 MPA
Độ kéo giãn:
Xuất xứ: TCVN