BU LÔNG NEO L ĐEN

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Đường kính:M12 ~ M56
Chiều dài:1000 ~ 6000
Bước ren:1 ~ 5.0 mm
Tiêu chuẩn:TCVN
Cấp bền:4.6 ~ 8.8
Bề mặt:Đen
Giới hạn chảy:240 ~ 660 MPA
Giới hạn bền:400 ~ 800 MPA
Độ kéo giãn:
Xuất xứ:TCVN