BU LÔNG NEO L XI TRẮNG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Đường kính:M10 ~ M56mm
Chiều dài:500 ~ 6000mm
Bước ren:1.5 ~ 5.5 mm
Tiêu chuẩn:TCVN
Cấp bền:4.6 ~ 8.8
Bề mặt:Xi trắng,
Giới hạn chảy:– 240~660 MPA
Giới hạn bền:– 400~830 MPA
Độ kéo giãn:
Xuất xứ:TCVN