BULONG MÓNG ĐUÔI CÁ

Giá liên hệ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Đường kính ngoài: M24, M25, M32 mm
Đường kính ren: 16 – 17 – 20 mm
Bước ren: 4 – 6 – 10 mm
Tiêu chuẩn: TCVN
Cấp bền:
Bề mặt: Mạ kẽm điện phân
Giới hạn chảy:
Giới hạn bền:
Độ kéo giãn:
Xuất xứ: Việt Nam (TCVN)