BULONG MÓNG ĐUÔI CÁ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Đường kính ngoài:M24, M25, M32 mm
Đường kính ren:16 – 17 – 20 mm
Bước ren:4 – 6 – 10 mm
Tiêu chuẩn:TCVN
Cấp bền:
Bề mặt:Mạ kẽm điện phân
Giới hạn chảy:
Giới hạn bền:
Độ kéo giãn:
Xuất xứ:Việt Nam (TCVN)