BULÔNG NEO L MẠ KẼM NHÚNG NÓNG

Giá liên hệ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Đường kính: M10 ~ M56mm
Chiều dài: 1000 ~ 6000mm
Bước ren: 1 ~ 5.0 mm
Tiêu chuẩn:
Cấp bền: 4.8 ~ 8.8
Bề mặt: Xi trắng,
Giới hạn chảy:
Giới hạn bền: – 400~830 MPA
Độ kéo giãn:
Xuất xứ: TCVN