THANH REN RAMSET

Thông số sản phẩm: 

Đường kính:M8, M10, M12, M16, M20, M24, M30
Chiều dài:60 ~ 3000
Bước ren:1 ~ 2 mm
Tiêu chuẩn:
Cấp bền:5.6
Bề mặt:Xi trắng
Giới hạn chảy:
Giới hạn bền:
Độ kéo giãn:
Xuất xứ:TCVN