TYREN INOX 304

Thông số sản phẩm: 

Đường kính:M6, M8, M10, M12, M14
Chiều dài:100 ~ 1000
Bước ren:1 ~ 2 mm
Tiêu chuẩn:DIN, TCVN
Cấp bền:Inox 304
Bề mặt:Inox 304
Giới hạn chảy:
Giới hạn bền:
Độ kéo giãn:
Xuất xứ:TAIWAN, TCVN