VÍT BẮN TÔN XI 7 MÀU

Thông số sản phẩm: 

Đường kính:4.8
Chiều dài:20, 25, 40, 60, 75, 100
Bước ren:
Tiêu chuẩn:
Cấp bền: 
Bề mặt:Xi 7 màu
Giới hạn chảy:
Giới hạn bền:
Độ kéo giãn:
Xuất xứ:TCVN