VÍT ĐẦU DÙ ĐUÔI CÁ

Thông số sản phẩm:

Đường kính:M6, M8, M10, M12, M14
Chiều dài:
Bước ren:1 ~ 2 mm
Tiêu chuẩn:
Cấp bền:
Bề mặt:Xi trắng
Giới hạn chảy:
Giới hạn bền:
Độ kéo giãn:
Xuất xứ:TCVN